Hvad bruges pengene til?

TV

Indkøb af TV-kanaler, Copydan/Koda afgifter og MOMS sluger langt den største del af kontingentet. Bestyrelsen arbejder løbende for at købe billigt ind bl.a. ved at indgå i ASOMNET samarbejdet.

Med tv-signalerne fra foreningen har den enkelte hussstand ikke udgifter til vedligeholdelse af egne antenner eller paraboler. TV - kanalerne kan ses på alle husets tv-skærme og harddiskoptagere på samme tid.

Internet

Indkøb af den rigtigt kapacitet til omverdenen, herunder honorering af support samt meget avanceret programmel til styring og overvågning af trafikken.

Kabel- og fibernet

Løbende vedligeholdelse af det fælles kabel- og fibernet, modernisering af samme samt opdatering og vedligeholdelse af det fælles overvågningsudstyr.

Administration

Foreningen har udgifter til support til medlemmerne, avanceret styringssystem til administration, fakturering og overvågning, forsikringer, økonomisystem, revision, den årlige generalforsamling, tryk og omdeling af nyhedsbreve, denne hjemmeside, møder/kurser samt mindre honorar til formand, kasserer og sekretær.

Driftstatus