Aftalevilkår

Aftalen om bredbåndslevering er indgået mellem ejer og Eriksminde Medienet.

Bredbånd opkræves kvartalsvis forud d. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 i et kalenderår.

Bredbånd kan opsiges med løbende måned + 1 måned ved fremsendelse af opsigelse til info@eriksmindenet.dk

Ved tiltrædelse af denne aftale forpligter ejer sig til at følge vedtægterne gældende for Eriksminde Medienet, disse vedtægter kan ses her.

Driftstatus