Eriksminde antenneforening

ERIKSMINDE MEDIENET - KABEL TV -
40/10 MB BREDBÅND m/TELEFONI - ALARM

Eriksminde Medienet

Leverer Kabel TV, bredbånd, telefoni, alarmsystem m.v. til Eriksminde
Se mere...

Kabel TV

Digital TV i 3 pakker
Se mere...

Hurtigt og billigt Bredbånd

Op til 100/40 MB m/telefoni fra 129 kr.
Se mere...

IP-Telefoni fra Evercall

spar 50-60 % i forhold til traditionel fastnet
Se mere...

Tyverialarm fra Lockon

En intelligent alarmløsning der styres via nettet og smartphones.
Se mere...

Bestyrelse for Eriksminde Medienet

 

Formand: Kai Nielsen, Højager 12, 2670 Greve, tlf. 2960 7607, mail: kai@eriksmindenet.dk

Næstformand: Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf. 4390 9861, mail: svend@eriksmindenet.dk

Kasserer (kontingent, opkrævning, regnskab): Helle Holm, Stolpeager 9, 2670 Greve, tlf. 2012 1255, mail: helle@eriksmindenet.dk

Sekretær: Henrik P. Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf. 4360 1991, mail: henrik@eriksmindenet.dk

Bestyrelsesmedlem: Arne Alslund, Godsager 2, 2670 Greve, tlf. 6133 6309, mail: arne@eriksmindenet.dk

Bestyrelsesmedlem: Kim Mortensen, Stolpeager 7, 2670 Greve, tlf. 4390 2027, mail: kim@eriksmindenet.dk

1. Bestyrelsessuppleant: Jesper Kuhre, Stolpeager 11, 2670 Greve

2. Bestyrelsessuppleant: Morten Jensen, Højager 67, 2670 Greve

Statsaut. / Reg. revisor: Reg. revisor Lasse Svensson, Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde, tlf. 4615 4866

Kritisk revisor: Jens Holm, Godsager 6, 2670 Greve, tlf. 4390 8818

Suppleant for Reg. revisor

Bestyrelses har fuldmagt til at finde suppleant ved behov.

Suppleant for kritisk revisor: Nilsotto Pedersen, Krogager 68, 2670 Greve

---------

Foreningens bankforbindelse: Sydbank, Greve Afdeling - indbetalinger kan ske til foreningens bankkonto Reg. 6818 Konto 1011955

CVR nr. 1582 1949

Antenneforeningen kan kontaktes på: info@eriksminde.dk
Dudal Webdesign